Fra. Sapsa  de la Mer Rouge
Esp. Motambo del mar  
Cat. Motambo de mar
Ang. Pony fish